BẢNG GIÁ THIẾT KẾ – SẢN XUẤT – THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC / SẢN PHẨM NỘI THẤT

Đến với nội thất Hoàng Kim, ngoài dịch vụ trọn gói chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch vụ THIẾT KẾ – THI CÔNG NỘI THẤT riêng cho từng phòng chức năng hay các sản phẩm riêng lẻ.

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - THI CÔNG TỦ BẾP

Chất liệu/ Chi tiết ĐVT Đơn giá (Gỗ Phú Mỹ Toàn) Đơn giá (Gỗ An Cường)
TỦ BẾP TRÊN
Kích thước tiêu chuẩn: Cao: ≤ 700mm, Sâu: ≤ 350mm, Dài : >2000mm
FULL - MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung & Cánh: 17mm
Hậu: 9mm
md 2,200,000 đ  2,800,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung: 17mm
Hậu: 9mm

Cánh: ACRYLIC Noline
md 2,950,000 đ  3,400,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung: 17mm
Hậu: 9mm

Cánh: Laminate
md 2,800,000 đ  3,300,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung: 17mm
Hậu: 9mm

Cánh: Cánh Kính cường lực 5mm + Khung nhôm + Tay nắm 20cm
md 4,100,000 đ  4,400,000 đ 
TỦ BẾP DƯỚI
Kích thước tiêu chuẩn: Cao: ≤ 800mm, Sâu: ≤ 600mm, Dài : >2000mm
FULL - MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung & Cánh: 17mm
Hậu: 9mm
md 2,600,000 đ  3,200,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung: 17mm
Hậu: 9mm

Cánh: ACRYLIC Noline
md 3,350,000 đ  3,800,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung: 17mm
Hậu: 9mm

Cánh: Laminate
md 3,200,000 đ  3,700,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine chổng ẩm
Khung: 17mm
Hậu: 9mm

Cánh: Cánh Kính cường lực 5mm + Khung nhôm + Tay nắm 20cm
md 4,500,000 đ  4,900,000 đ 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - THI CÔNG GIƯỜNG NGỦ

Chất liệu/ Chi tiết ĐVT Đơn giá
(Gỗ Phú Mỹ Toàn)
Đơn giá
(Gỗ An Cường)
GIƯỜNG NGỦ
Kích thước tiêu chuẩn: Vai (Thành) giường cao: ≤ 350mm; Đầu giường cao: ≤ 900mm; Hông giường (Đầu => Đuôi) Dài: 2000mm
Vạt giường: MDF 17mm
 Ngang 1m4; 1m6 cái 4,400,000 đ  6,850,000 đ 
 Ngang 1m8 cái 4,600,000 đ  7,500,000 đ 
 Ngang 2m cái 4,800,000 đ  7,700,000 đ 
 Ngang 2m2 cái 5,000,000 đ  7,700,000 đ 
 Thêm 2 Hộc kéo (cho từng loại giường trên) bộ 500,000 đ  800,000 đ 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - THI CÔNG TỦ QUẦN ÁO

Chất liệu/ Chi tiết ĐVT Đơn giá (Gỗ Phú Mỹ Toàn) Đơn giá (Gỗ An Cường)
TỦ QUẦN ÁO Kích thước tiêu chuẩn: Sâu: ≤ 600mm
FULL - MDF phủ melamine Khung & Cánh: 17mm Hậu: 9mm m2 1,800,000 đ  2,600,000 đ 
FULL - MDF phủ melamine. Cánh chạy sọc Khung & Cánh: 17mm. Chạy sọc Hậu: 9mm m2 1,900,000 đ  2,800,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: ACRYLIC Noline m2 2,800,000 đ  4,000,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Laminate m2 2,500,000 đ  3,050,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Kính cường lực 5mm + Khung MDF 17mm m2 2,300,000 đ  3,200,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Cánh Kính cường lực 5mm + Khung nhôm m2 Từ 3,120,000 đ  Từ 3,920,000 đ 
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Cánh kính cường lực 5mm + Khung nhôm màu (Xanh Đen, Trà, Xám Khói, Trắng Trong) m2 Từ 3,340,000 đ  Từ 4,040,000 đ 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - THI CÔNG KỆ TIVI, KỆ TRANG TRÍ, TỦ RƯỢU

Chất liệu/ Chi tiết ĐVT Đơn giá (Gỗ Phú Mỹ Toàn) Đơn giá (Gỗ An Cường) Ghi chú
KỆ TIVI / KỆ TRANG TRÍ Kích thước tiêu chuẩn: Cao: ≤ 500mm; Sâu: ≤ 400mm
MDF phủ melamine Khung & Cánh: 17mm Hậu: 9mm md 1,650,000 đ 2,300,000 đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: ACRYLIC Noline md 2,500,000 đ 2,800,000 đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Laminate md 1,850,000 đ 2,700,000 đ
TỦ GIÀY / TỦ TRANG TRÍ Kích thước tiêu chuẩn: Sâu: ≤ 400mm
MDF phủ melamine Khung & Cánh: 17mm Hậu: 9mm m2 1,900,000 đ 2,700,000 đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: ACRYLIC Noline m2 2,900,000 đ 3,950,000 đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Laminate m2 2,300,000 đ 3,150,000 đ
TỦ RƯỢU Kích thước tiêu chuẩn: Sâu: ≤ 400mm
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Không sử dụng cánh m2 1,900,000 đ 2,700,000 đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh kính 5mm khung MDF m2 2,3000,000 đ 3,2000,000 đ Sử dụng kính cường lực đơn giá cộng thêm 100,000đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Cánh kính cường lực 5mm + Khung nhôm m2 Từ 3,650,000 đ Từ 4,450,000 đ
BÀN LÀM VIỆC / BÀN HỌC / BÀN PHẤN Kích thước tiêu chuẩn: Sâu: ≤ 600mm; Cao: ≤ 750mm
FULL - MDF phủ melamine Khung & Cánh: 17mm Hậu: 9mm md 1,800,000 đ 2,500,000 đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: ACRYLIC Noline md 2,700,000 đ 3,000,000 đ
Khung & Hậu: MDF phủ melamine Khung: 17mm Hậu: 9mm Cánh: Laminate md 2,300,000 đ 2,900,000 đ
TỦ SÁCH/ TỦ HỒ SƠ Kích thước tiêu chuẩn: Sâu: <= 300mm
MDF phủ melamine Thùng & Cánh: 17mm Hậu: 9mm m2 1,700,000 đ 2,600,000 đ
VÁCH PHẲNG ỐP TRANG TRÍ TƯỜNG
MDF phủ melamine dày 12mm m2 750,000 đ 1,000,000 đ
VÁCH LAM PHẲNG ỐP TRANG TRÍ TƯỜNG
MDF phủ melamine Khung nền: 17mm Lam: 17mm Thanh lam rộng: 30mm m2 1,600,000 đ 2,050,000 đ
VÁCH CNC
MDF phủ melamine 17mm phủ sơn bệt m2 2,000,000 đ
VÁCH KÍNH TRANG TRÍ
Kính thủy 5mm không có khung m2 1,700,000 đ 1,700,000 đ Khung inox +300,000 đ/m2
LAM HỘP (Cột) Kích thước tiêu chuẩn: 50mm x 150mm
MDF phủ melamine MDF: 17mm md 450,000 đ 650,000 đ Ván chổng ẩm +200,000 đ/md
BÀN ĐẢO Kích thước tiêu chuẩn: Cao: <= 810mm; Sâu: <=600mm
MDF phủ melamine Thùng & Cánh: 17mm Hậu: 9mm md 3,000,000 đ 3,600,000 đ
TỦ CẦU THANG Kích thước tiêu chuẩn: Sâu: <= 600mm
MDF phủ melamine Thùng & Cánh: 17mm Hậu: 9mm m2 2,300,000 đ 2,900,000 đ
ĐỢT TRANG TRÍ Kích thước tiêu chuẩn: Ngang: <= 200mm; Dài:>800mm
MDF phủ melamine MDF dày: 17mm md 400,000 đ 600,000 đ
BAY WINDOW Kích thước tiêu chuẩn: Cao: <= 500mm; Sâu: <=550mm
MDF phủ melamine Thùng & Cánh: 17mm Hậu: 9mm md 2,200,000 đ 2,800,000 đ
TỦ LAVABO Kích thước tiêu chuẩn: Ngang: <= 1,000mm; Sâu: <=550mm; Cao: <=500mm
Nhựa cái 2,800,000 đ 3,400,000 đ

Ghi chú
+ Bảng giá tham khảo trên có thể thay đổi theo mẫu mã, kích thước, hoặc giá của nhà cung cấp có sự thay đổi.
+ Bảng giá này chỉ bao gồm những vật liệu phổ biến nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Trả lời